Pojam mikroservisi se odnosi na modularne mogućnosti proširenja za cloud computing rješenja koja se pružaju i održavaju potpuno neovisno o aplikacijskom softveru. Opseg tog pružanja može varirati od pojedinačnih pomoćnih procesa do kompleksne integracije u postojeći aplikacijski softver vanjskog CRM sustava. Komunikacija radi razmjene podataka među njima ostvaruje se putem pružanja kompatibilnih API sučelja i protokola. Oni su smješteni na različitim poslužiteljima i odvojenim okruženjima operacijskog sustava, čime se isključuje međusobno ometanje.

Prednosti mikroservisa

  • Promjenjive mogućnosti povezivanja za nove funkcije
  • Moguća je fleksibilna i brza zamjena različitih rješenja usluga.
  • Nema dodatnih opterećenja aplikacijskih ili računalnih resursa.
  • Istovremeno je moguće nekoliko servisnih rješenja koja se paralelno izvode na jednoj cloud computing arhitekturi
  • Neovisne razvojne okoline između aplikacijskog softvera i mikroservisa.