Broj ponude pokraj broja stranice

Mnogi su to tražili, sada je provedeno.

U podnožju PDF-a s navodnikom i u podnožju PDF-a za potvrdu narudžbe sada se pored broja stranice prikazuje broj ponude ili broj potvrde narudžbe.

Subjekt:

class="lazyload
Objavljeno: 5. ožujka 2024.