Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok memnunuz. Verilerinizin korunması LEVETO GmbH için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. LEVETO GmbH'nin internet sayfalarının kullanımı, herhangi bir kişisel veri belirtilmeksizin mümkündür. Ancak, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla kuruluşumuzun özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi, her zaman LEVETO GmbH için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. Bu veri koruma beyanı aracılığıyla kuruluşumuz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla hakları konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak LEVETO GmbH, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları her zaman güvenlik açıklarına maruz kalabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

LEVETO GmbH'nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) yayınlanırken Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için olduğu kadar kamuoyu için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

Bu gizlilik politikasında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

(a) kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.

(b) ilgili kişi

Veri sahibi, kişisel verileri kontrolör tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.

c) İşleme

İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, dosyalama, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir.

(d) işlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.

e) Profil Oluşturma

Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya konum değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını içeren kişisel verilerin herhangi bir otomatik işleme biçimidir.

f) Takma adlandırma

Takma ad verme, kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgiler kullanılmadan artık belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyeceği şekilde işlenmesidir.

g) Kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi

Kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya diğerleriyle birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organdır. Söz konusu işleme amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği hallerde, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine ilişkin belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında sağlanabilir.

(h) İşlemciler

İşleyici, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ anlamına gelir.

i) Alıcı

Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya başka bir organdır. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında belirli bir soruşturma görevi bağlamında kişisel verileri alabilecek olan kamu makamları alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

j) Üçüncü

Üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

k) Rıza

Rıza, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem şeklinde veri sahibinin isteklerinin özgürce verilmiş belirli ve bilgilendirilmiş bir göstergesi anlamına gelecektir.

2. kontrolörün adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu taraf

LEVETO GmbH
Sonnenstrasse 20a
80331 Münih

E-posta: info@leveto.de
Web sitesi: www.leveto.de
Genel Müdür: Yasemin Hofmann-Uygun

3. Çerezler

LEVETO GmbH'nin internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanmaktadır. Birçok çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucuların, çerezin kaydedildiği belirli bir internet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen internet sayfalarının ve sunucuların, veri sahibinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı sayesinde LEVETO GmbH, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır.

Veri sahibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, halihazırda ayarlanmış olan çerezler, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

Kullanılan çerezler hakkında tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: Çerez Politikası

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

LEVETO GmbH web sitesi, bir veri konusu veya otomatik sistem web sitesini her çağırdığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdaki veriler toplanabilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, LEVETO GmbH veri konusu hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunlara yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli çalışabilirliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, LEVETO GmbH, bir yandan anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri analiz ederken, diğer yandan da işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, sonuçta işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlayabiliriz. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri konusu tarafından sağlanan herhangi bir kişisel veriden ayrı olarak saklanır.

5. web sitemize kayıt

Veri sahibi, kişisel verilerini sağlayarak veri sorumlusunun web sitesine kaydolma imkanına sahiptir. Bu bağlamda veri kontrolörüne iletilen kişisel veriler, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden kaynaklanır. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca kontrolör tarafından dahili kullanım ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. Kontrolör, verilerin, kişisel verileri yalnızca kontrolöre atfedilebilecek dahili bir kullanım için kullanacak olan uzman bir şirket gibi bir veya daha fazla işlemciye aktarılmasını ayarlayabilir.

Kontrolörün web sitesine kayıt olunduğunda, veri sahibinin İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de saklanır. Bu verilerin saklanması, ancak bu şekilde hizmetlerimizin kötüye kullanılmasının önlenebileceği ve gerektiğinde bu verilerin işlenen cezai suçların açıklığa kavuşturulmasını mümkün kıldığı arka planda gerçekleşir. Bu bağlamda, bu verilerin saklanması veri sorumlusunun korunması için gereklidir. Prensip olarak, bu veriler yasal bir zorunluluk olmadığı veya cezai kovuşturma amacına hizmet etmediği sürece üçüncü taraflara aktarılmaz.

Veri sahibinin gönüllü olarak kişisel verilerini sağlayarak kaydolması, kontrolörün veri sahibine, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik veya hizmetler sunma amacına hizmet eder. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri istedikleri zaman değiştirmekte veya kontrolörün verilerinden tamamen sildirmekte serbesttir.

Kontrolör herhangi bir zamanda, talep üzerine, veri sahibine ilişkin hangi kişisel verilerin saklandığına dair bilgi sağlar. Ayrıca, kontrolör, herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü ile çelişmemesi koşuluyla, veri sahibinin talebi veya göstergesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. Kontrolörün tüm personeli bu bağlamda irtibat kişileri olarak veri sahibinin erişimine açık olacaktır.

6. Web sitesi üzerinden bizimle nasıl iletişime geçileceği

LEVETO GmbH'nin web sitesi, işletmemizle hızlı bir elektronik iletişimin yanı sıra, sözde elektronik postanın (e-posta adresi) genel bir adresini de içeren bizimle doğrudan iletişime geçmeyi sağlayan yasal gereklilikleri içerir. Bir veri konusu, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu kullanarak denetleyiciyle iletişime geçerse, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanacaktır. Bir veri sahibi tarafından kontrolöre gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya iletişim kurulması amacıyla saklanacaktır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara ifşa edilmeyecektir.

7. kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Kontrolör, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa Direktifi ve Tüzüğü veya kontrolörün tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerdeki diğer yasa koyucu tarafından öngörülen durumlarda işleyecek ve saklayacaktır.

Saklama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenecek veya silinecektir.

8. Veri sahibinin hakları

a) Teyit hakkı

Her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından kendisine tanınan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda kontrolörden teyit alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu hakkı kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

b) Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü tarafından tanınan, kontrolörden istediği zaman ve ücretsiz olarak kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim hakkı tanımıştır:

 • işleme amaçları
 • işlenen kişisel veri kategorileri
 • özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar söz konusu olduğunda, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri
 • mümkünse kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler
 • kendileriyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ya da kontrolör tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı
 • bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı
 • kişisel verilerin veri sahibinden toplanmaması durumunda: Verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler
 • GDPR Madde 22(1) ve (4) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibinin aktarımla bağlantılı olarak uygun güvenceler hakkında bilgi alma hakkı da vardır.

Bir veri sahibi bu erişim hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması halinde, kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gecikmeksizin silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

 • Kişisel veriler artık gerekli olmadıkları amaçlar için toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiştir.
 • Veri sahibi, GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı rızayı iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
 • Veri sahibi GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoktur veya veri sahibi GDPR Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz eder.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi.
 • Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir.
 • Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8(1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi LEVETO GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini düzenlemek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. LEVETO GmbH çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Kişisel veriler LEVETO GmbH tarafından kamuya açıklanmışsa ve sorumlu taraf olarak şirketimiz Madde 17 Para. 1 DS-GVO uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlüdür. 1 DS-GVO uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü ise, LEVETO GmbH, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerini, veri sahibinin diğer veri denetleyicilerinden kişisel verilere olan tüm bağlantıları veya kopyalarını veya kopyalarını silmelerini talep ettiği konusunda bilgilendirmek için, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetini dikkate alarak, teknik önlemler de dahil olmak üzere makul önlemleri alacaktır. LEVETO GmbH çalışanı, münferit durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması halinde kontrolörden işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir:

 • Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca itiraz edilir.
 • İşleme hukuka aykırıdır, veri sahibi kişisel verilerin silinmesine itiraz eder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
 • Kontrolörün işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyacı vardır.
 • Veri sahibi GDPR Madde 21(1) uyarınca işleme faaliyetine itiraz etmiştir ve kontrolörün meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığı henüz net değildir.

Yukarıda belirtilen koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri sahibi LEVETO GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. LEVETO GmbH çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

f) Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, veri sahibi tarafından bir kontrolöre sağlanan ve kendisiyle ilgili olan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. Veri sahibi ayrıca, işleme faaliyetinin GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca rızaya veya GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve işleme faaliyetinin kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olması haricinde otomatik yollarla gerçekleştirilmesi koşuluyla, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeksizin söz konusu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır.

Ayrıca, GDPR Madde 20(1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde ve diğer bireylerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememesi koşuluyla, kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır.

Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, ilgili kişi istediği zaman LEVETO GmbH'nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

g) İtiraz etme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, GDPR Madde 6(1)(e) veya (f)'ye dayanarak gerçekleştirilen, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelerle, herhangi bir zamanda itiraz etmek için Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından verilen hakka sahip olacaktır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

LEVETO GmbH, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir.

LEVETO GmbH, kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa, veri sahibi, bu tür pazarlama için işlenen kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İlgili kişi LEVETO GmbH'ye doğrudan pazarlama amacıyla verilerin işlenmesine itiraz ederse, LEVETO GmbH kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.

Buna ek olarak, veri sahibi, özel durumuyla ilgili gerekçelerle, LEVETO GmbH tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya Veri Koruma Yasası'nın (DS-GVO) 89(1) maddesi uyarınca istatistiksel amaçlar için gerçekleştirilen kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir, ancak bu işlem kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli değildir.

İtiraz hakkını kullanmak için, ilgili kişi doğrudan LEVETO GmbH'nin herhangi bir çalışanıyla veya başka bir çalışanla iletişime geçebilir. Veri sahibi ayrıca, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkını kullanmakta özgürdür.

h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır, Kararın (1) veri sahibi ile kontrolör arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olmaması veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmiş olması ve söz konusu hukukun veri sahibinin hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik uygun tedbirleri ortaya koyması veya (3) veri sahibinin açık rızası ile alınmış olması koşuluyla.

Karar (1) veri sahibi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasıyla alınmışsa, LEVETO GmbH, veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için, en azından veri sahibinin denetleyici tarafında yer almasını sağlama, bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkını içeren uygun önlemleri alacaktır.

Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili haklarını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı iptal etme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan kişisel verilerin işlenmesine verdiği onayı istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir.

Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

9. başvurularda ve başvuru prosedüründe veri̇leri̇n korunmasi

Kontrolör, başvuru prosedürünü yönetmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik yollarla da gerçekleştirilebilir. Bu durum özellikle bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik yollarla, örneğin e-posta veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla kontrolöre göndermesi halinde geçerlidir. Kontrolörün başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmesi halinde, iletilen veriler iş ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. Kontrolörün başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmemesi halinde, başvuru belgeleri, kontrolörün diğer meşru menfaatlerinin söz konusu silme işlemi ile çelişmemesi kaydıyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinir. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde kanıt sağlama yükümlülüğüdür.

10. Facebook'un kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen sosyal bir buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların sanal alanda birbirleriyle iletişim kurmasına ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının diğer şeylerin yanı sıra özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ kurmasına olanak tanır.

Facebook'un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. Bir veri sahibinin ABD veya Kanada dışında yaşadığı yerlerde kişisel verilerin denetleyicisi Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

Veri sorumlusu tarafından işletilen bu web sitesinin bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Facebook bileşeni tarafından otomatik olarak Facebook'tan ilgili Facebook bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Tüm Facebook eklentilerine tam bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında Facebook, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı zamanda Facebook'ta oturum açmışsa, Facebook, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından veri sahibinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birini, örneğin "Beğen" düğmesini etkinleştirirse veya ilgili kişi bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Facebook, Facebook bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemizi çağırırken aynı zamanda Facebook'ta oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Facebook'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinden erişilebilen veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, Facebook'un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklamaktadır. Buna ek olarak, Facebook'a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook'a veri aktarımını engellemek için kullanılabilir.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin Facebook tarafından işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra ilgili haklar ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayar seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un diğer yerlerin yanı sıra şu adreste bulabileceğiniz gizlilik politikasına bakın https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ ve https://www.facebook.com/privacy/explanation diğerleri arasında. Facebook kullanımına itiraz etmek isterseniz, https://www.facebook.com/settings?tab=ads adresinden çıkmak için bu bağlantıyı kullanın.

11. Hotjar kullanımı ve uygulaması

Web sitemizde Hotjar yazılımını kullanıyoruz. Bu, Hotjar Ltd'nin bir analiz yazılımıdır. Daha fazla bilgi için: https://www.hotjar.com/, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Avrupa. Hotjar, web sitemizdeki kullanıcı davranışını (tıklamalar, fare hareketleri, kaydırma yükseklikleri vb.) ölçmek ve analiz etmek için kullanılabilir. İzleme kodu ve çerezler tarafından web sitemizi ziyaretiniz hakkında oluşturulan bilgiler İrlanda'daki Hotjar sunucularına iletilir ve orada saklanır. Aşağıdaki bilgiler izleme kodu tarafından toplanır:

Cihaza bağlı veriler:

Aşağıdaki bilgiler cihazınız ve tarayıcınız tarafından kaydedilebilir:

 • Cihazınızın IP adresi (anonimleştirilmiş bir biçimde toplanır ve saklanır)
 • Web sitemiz aracılığıyla bize verdiğiniz takdirde, adınız ve soyadınız dahil olmak üzere e-posta adresiniz
 • Cihazınızın ekran boyutu
 • Cihaz tipi ve tarayıcı bilgileri.
 • Coğrafi konumunuz (yalnızca ülke)
 • Web sitemizi buna göre görüntülemek için tercih edilen dil
 • Kullanıcı etkileşimleri
 • Fare olayları (hareket, konum ve tıklamalar)
 • Tuş Vuruşları

Günlük verileri:

Aşağıdaki veriler, Hotjar kullanımının bir parçası olarak sunucularımız tarafından otomatik olarak oluşturulur:

 • Yönlendiren etki alanı
 • Ziyaret edilen sayfalar
 • Coğrafi konum (yalnızca ülke)
 • Web sitemizi buna göre görüntülemek için tercih edilen dil
 • Web sitesine erişildiği tarih ve saat

Hotjar, oluşturulan bilgilerle web sitemizi kullanımınızı değerlendirir, bu konuda raporlar oluşturur ve web sitesinin kullanımı ve internet değerlendirmesi ile ilgili hizmetler sunar. Elde edilen istatistikler, teklifimizi geliştirmemizi ve bir kullanıcı olarak sizin için daha ilgi çekici hale getirmemizi sağlar. Google Analytics'in kullanımı için yasal dayanak Madde 6 (1) cümle 1 lit. f DS-GVO'dur. Hotjar, hizmetlerini sunmak için Google Analytics ve Optimizely gibi üçüncü taraf şirketlerin hizmetlerini de kullanır. Bu üçüncü taraf şirketler, tarayıcınızın web sitesi ziyaretinin bir parçası olarak gönderdiği çerezler veya IP istekleri gibi bilgileri saklayabilir. Google Analytics ve Optimizely'nin verileri nasıl depoladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili gizlilik bildirimlerine bakın. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, yukarıda belirtilen verilerin Hotjar ve üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından ilgili gizlilik beyanları kapsamında işlenmesine izin vermiş olursunuz. Hotjar'ın kullandığı çerezlerin farklı "ömürleri" vardır; bazıları 365 güne kadar geçerli kalırken, bazıları yalnızca mevcut ziyaret sırasında geçerlidir.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ve buradaki talimatları izleyerek Hotjar tarafından veri toplanmasını önleyebilirsiniz: Hotjar Opt-out.

12. Google AdSense kullanımı ve uygulamasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör bu web sitesine Google AdSense'i entegre etmiştir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerine reklam yerleştirilmesini sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerinde görüntülenen reklamları ilgili üçüncü taraf sitesinin içeriğine göre seçen bir algoritmaya dayanmaktadır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturarak uygulanan İnternet kullanıcısının ilgi alanıyla ilgili hedeflemesine izin verir.

Google AdSense bileşeninin işletmeci şirketi Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Google AdSense bileşeninin amacı, reklamların web sitemize entegre edilmesidir. Google-AdSense, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Alphabet Inc. web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Veri denetleyicisi tarafından işletilen bu web sitesinin bir Google AdSense bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, ilgili Google AdSense bileşeni tarafından otomatik olarak çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların faturalandırılması amacıyla Alphabet Inc. Bu teknik prosedür sırasında, Alphabet Inc. veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir ve Alphabet Inc. bu verileri diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon ödemelerini sağlamak için kullanır.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Alphabet Inc. şirketinin veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Alphabet Inc. tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Google AdSense ayrıca sözde izleme pikselleri kullanır. İzleme pikseli, istatistiksel bir değerlendirmenin yapılabileceği günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için web sayfalarına yerleştirilen minyatür bir grafiktir. Alphabet Inc. gömülü izleme pikseline dayanarak, bir web sitesinin bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve veri sahibi tarafından hangi bağlantıların tıklandığını görebilir. Diğer şeylerin yanı sıra, izleme pikselleri bir web sitesine ziyaretçi akışını değerlendirmek için kullanılır.

Google AdSense aracılığıyla, IP adresini de içeren ve görüntülenen reklamların toplanması ve faturalandırılması için gerekli olan kişisel veriler ve bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alphabet Inc. şirketine aktarılır. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır ve işlenir. Alphabet Inc. teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Google-AdSense bu bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

13. Google Analytics'in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işlevli)

Kontrolör, bu web sitesine Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analizi, web sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışları hakkında verilerin toplanması, harmanlanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri sahibinin bir web sitesine eriştiği web sitesi (yönlendirenler olarak adlandırılır), web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Bir web analizi esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet ve faydalarını analiz etmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Kontrolör, Google Analytics aracılığıyla web analizi için "_gat" ekini kullanır. Bu ekleme sayesinde, internet sayfalarımıza bir Avrupa Birliği Üye Devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan başka bir Devletten erişim sağlandığında, veri sahibinin internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılacak ve anonimleştirilecektir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemize gelen ziyaretçilerin akışını analiz etmektir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporları bizim için derlemek ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Google'ın web sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Veri sorumlusu tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından otomatik olarak çevrimiçi analiz amacıyla Google'a veri aktarmasına neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon ödemelerini etkinleştirmek için kullandığı veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.

Çerez aracılığıyla, örneğin erişim zamanı, erişimin kaynaklandığı yer ve veri sahibinin web sitemizi ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, Google Analytics tarafından oluşturulan ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bu tür bir işlemeyi önleme seçeneğine sahiptir. Bu amaçla, veri sahibi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, JavaScript aracılığıyla Google Analytics'e İnternet sayfalarına yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri ve bilginin aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonraki bir tarihte silinir, formatlanır veya yeniden yüklenirse, veri sahibi Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi veri sahibi veya onun kontrolü altındaki başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yüklemek veya yeniden etkinleştirmek mümkündür.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html altında bulunabilir. Google Analytics bu bağlantıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
Opt-Out aşağıdaki bağlantı altında: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

14 Google Yeniden Pazarlama'nın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesine Google Remarketing hizmetlerini entegre etmiştir. Google Yeniden Pazarlama, bir şirketin daha önce şirketin web sitesini ziyaret etmiş olan İnternet kullanıcılarına reklam göstermesine olanak tanıyan Google AdWords'ün bir işlevidir. Google Remarketing'in entegrasyonu, bir şirketin kullanıcıyla ilgili reklamlar oluşturmasına ve sonuç olarak İnternet kullanıcısına ilgi alanıyla ilgili reklamlar göstermesine olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama hizmetlerinin işletmeci şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Google Remarketing'in amacı, ilgi alanına uygun reklamların gösterilmesidir. Google Yeniden Pazarlama, reklamları Google reklam ağı üzerinden göstermemizi veya İnternet kullanıcılarının bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış diğer İnternet sayfalarında göstermemizi sağlar.

Google Remarketing, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerez, Google'ın web sitemizi ziyaret eden kişiyi daha sonra Google reklam ağının üyesi olan web sitelerini ziyaret ettiğinde tanımasını sağlar. Google Remarketing hizmetinin entegre edildiği bir web sitesine her erişildiğinde, ilgili kişinin internet tarayıcısı kendisini otomatik olarak Google'a tanıtır. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Google, IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir ve Google bunları diğer şeylerin yanı sıra ilgi alanına uygun reklamlar göstermek için kullanır.

Çerez, veri sahibi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibi kullandığı internet tarayıcılarından herhangi birinden www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve orada istenen ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli gizlilik politikası https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

15. Google AdWords'ün kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör bu web sitesine Google AdWords'ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenlerin hem Google'ın arama motoru sonuçlarında hem de Google reklam ağında reklam vermesine olanak tanıyan bir internet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin belirli anahtar kelimeleri önceden belirlemesine olanak tanır; bu sayede, kullanıcı arama motoruyla anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucu aldığında, yalnızca Google'ın arama motoru sonuçlarında bir reklam görüntülenir. Google reklam ağında reklamlar, otomatik bir algoritma aracılığıyla ve önceden tanımlanmış anahtar kelimelere uygun olarak konuyla ilgili web sitelerinde dağıtılır.

Google AdWords hizmetlerinin işletmeci şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Google AdWords'ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgiyle alakalı reklamlar görüntüleyerek web sitemizin reklamını yapmak ve web sitemizde üçüncü taraf reklamlarını görüntülemektir.

Bir veri sahibi web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla erişirse, Google tarafından veri sahibinin bilgi teknolojisi sisteminde dönüşüm çerezi olarak adlandırılan bir çerez saklanır. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri sahibini tanımlamaya hizmet etmez. Dönüşüm çerezi, çerezin süresinin henüz dolmamış olması koşuluyla, web sitemizde belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi alışveriş sisteminin alışveriş sepetinin çağrılıp çağrılmadığını izlemek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, hem bizim hem de Google'ın, bir AdWords reklamı aracılığıyla web sitemize erişen bir veri sahibinin bir satış gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, yani bir ürün satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini izlemesini sağlar.

Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından web sitemizin ziyaret istatistiklerini oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, AdWords reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için tarafımızdan kullanılır. Ne şirketimiz ne de Google AdWords'ün diğer reklamverenleri, Google'dan veri sahibinin tanımlanabileceği bilgileri almaz.

Dönüşüm çerezi aracılığıyla, veri sahibi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibi kullandığı internet tarayıcılarından herhangi birinden www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve orada istenen ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli gizlilik politikası https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

Bu hizmetin kullanımı için yasal dayanak DSGVO Madde 6 paragraf 1 cümle 1 f'dir. Google pazarlama hizmetleri tarafından ilgi alanına dayalı reklamcılığa itiraz etmek isterseniz, Google tarafından sağlanan ayarları ve devre dışı bırakma seçeneklerini kullanabilirsiniz: http://www.google.com/ads/preferences.

16. Google Yazı Tiplerinin kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesi, Google tarafından sağlanan metin ve yazı tiplerini görüntülemek için Google Fonts'u kullanmaktadır. Bu yazı tiplerinin çok sayıda sayfa için sağlanabilmesi için, sayfa çağrıldığında Google tarafından kendi sunucularında kullanıma sunulur. Google Fonts kullanıldığında, sayfa çağrıldığında kullanıcının IP adresi Google'ın sunucularına iletilir ve kullanılan fontlarla ilgili bilgiler aktarılır. Bu, Google'ın ABD'deki sunucularına veri aktarımına neden olabilir. Yazı tiplerine ilişkin bilgiler tarayıcının önbelleğinde saklanır.

Web sitemizi daha çekici ve görsel olarak daha tutarlı hale getirmek için Google Fonts'u entegre ediyoruz. Veri toplamanın yasal dayanağı DS-GVO Madde 6 I 1 f)'dir. Google, AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na katılmıştır, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google'ın veri işlemesi hakkında daha fazla bilgi Google'ın gizlilik politikasında https://policies.google.com/privacy?hl=de ve Google Web Fonts hakkındaki SSS'de https://de velopers.google.com/fonts/faq bulunabilir.

17 Adobe Typekit Web Yazı Tipi

Web sitemizde belirli yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Adobe Typekit'in web yazı tiplerini kullanıyoruz. Bu web yazı tiplerinin sağlayıcısı Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD'dir ("Adobe" olarak da anılır).

Web sitelerimize eriştiğinizde, tarayıcınız gerekli yazı tiplerini doğrudan Adobe'den yükler, böylece bunlar son cihazınızda eksiksiz ve doğru bir şekilde görüntülenebilir. Bunu yaparken tarayıcınız Adobe'nin ABD'deki sunucularıyla bir bağlantı kurar. Adobe böylece web sitemize erişildiği anda IP adresiniz hakkında bilgi sahibi olur. Adobe'ye göre, yazı tiplerinin sağlanması için hiçbir çerez saklanmaz.

Adobe, geçerli AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında sertifikaya sahiptir. Gizlilik Kalkanı, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında Avrupa veri koruma düzenlemelerine uyumu sağlamak için yapılan bir anlaşmadır. Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Adobe Typekit Web Fonts kullanımı, web sitemizde tutarlı ve eksiksiz bir yazı karakteri sağlamak için gereklidir. Bu, DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendi anlamında meşru bir menfaat teşkil eder.

Adobe Typekit Web Fonts hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Adobe'nin gizlilik politikasını şu adreste bulabilirsiniz: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

18. İşlemenin yasal dayanağı

Madde 6 I lit. a DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için şirketimiz için yasal dayanak görevi görür. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin malların teslimi veya başka bir hizmetin veya bedelin sağlanması için gerekli olan işleme operasyonlarında olduğu gibi, işleme GDPR Madde 6 I lit. b'ye dayanır. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkındaki talepler gibi sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimizin, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılan yasal bir yükümlülüğe tabi olması durumunda, işleme DS-GVO Madde 6 I lit. c'ye dayanır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin tesislerimizde yaralanması ve bunun sonucunda adı, yaşı, sağlık sigortası bilgileri veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Bu durumda işleme DS-GVO Madde 6 I lit. d'ye dayanacaktır. Son olarak, işleme faaliyetleri DS-GVO Madde 6 I f bendine dayandırılabilir. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlüklerinin geçersiz kılınmaması koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekli olması halinde bu yasal dayanağa dayanır. Bu tür işleme faaliyetlerine özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildiği için izin verilmektedir. Bu bağlamda, veri sahibinin kontrolörün bir müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (GDPR'nin 47. maddesinin 2. cümlesi).

19. kontrolör veya üçüncü bir tarafça işleme faaliyetinde gözetilen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6 I lit. f DS-GVO'ya dayanıyorsa, meşru menfaatimiz, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesidir.

20. Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya başlatılması için artık gerekli değilse, ilgili veriler rutin olarak silinir.

21. kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşmesel gereklilikler; sözleşmenin imzalanması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; kişisel verilerin sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının bazen kanunen gerekli olduğunu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemelerinden (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildirmek isteriz. Bazen, bir sözleşme yapmak için, bir veri sahibinin bize daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, şirketimizin kendisiyle bir sözleşme imzalaması halinde veri sahibi bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelecektir. Veri sahibi tarafından kişisel veriler sağlanmadan önce, veri sahibi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme gereği olup olmadığı veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığı, kişisel verilerin sağlanması için bir zorunluluk olup olmadığı ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarının ne olacağı konusunda veri sahibini duruma göre bilgilendirecektir.

22. otomatik karar verme sürecinin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profilleme kullanmıyoruz.

23 Haber Bülteni

Size şirketimiz ve tekliflerimiz hakkında düzenli bilgi sağlamak için size bir haber bülteni göndermeyi teklif ediyoruz. Haber bültenine kaydolduğunuzda, girdiğiniz verileri (e-posta adresi ve diğer gönüllü bilgiler) işleriz.
Haber bülteni, GDPR Madde 6 paragraf 1 a) uyarınca onayınız temelinde kayıt yoluyla size gönderilir.
Haber bültenine kayıt, çift katılım prosedürü olarak adlandırılan prosedür kullanılarak gerçekleştirilir. Kötüye kullanımı önlemek için, kaydınızdan sonra size kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta göndereceğiz. Kayıt işlemini yasal gerekliliklere uygun olarak kanıtlayabilmek için kaydınız günlüğe kaydedilecektir. Bu, kayıt ve onay zamanının yanı sıra IP adresinizin saklanmasıyla ilgilidir.
Kayıt işlemi, haber bültenini göndermek için kullanıcı dostu ve güvenli bir sistem işletmek ve gerektiğinde onayınızı kanıtlayabilmek için GDPR Madde 6 (1) f) uyarınca meşru menfaatlerimiz temelinde kaydedilir.
Haber bültenini göndermek için yukarıda belirtilen verileri ilettiğimiz bir hizmet sağlayıcı kullanıyoruz. Veri korumaya uygun işlemeyi sağlamak için, hizmet sağlayıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; haber bültenlerimizin her birinde bir abonelikten çıkma bağlantısı bulacaksınız. Ayrıca marketing@leveto.de adresine bir mesaj göndererek de onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Haber bültenine abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızdan saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra silinecektir.